Komplett FTTH megoldások

Az FTTH hálózatok, bár hagyományos száloptika (250 µm) felhasználásával készülnek, a megszokott eszközökkel szemben támasztott követelményektől teljesen eltérő körülmények között kerülnek kiépítésre illetve üzemeltetésre. Az OLT jellemzően már meglévő távközlési helyiségben kerül kiépítésre és az ellátandó területig építendő törzs vagy felhordó passzív hálózat a megszokott infrastruktúrában (alépítmény, oszlopsor, egyéb távközlési létesítmény) épül ki. A kihívás az optikai elosztó hálózat tervezésénél és létesítésénél jelentkezik. Itt, bár hagyományos optikai szálakra épülnek a termékek, a megszokotthoz képest egészen más elvárásoknak kell megfelelniük. A nemzetközi és magyarországi tapasztalatok megerősítik, hogy a hálózat építése során az egyik legnagyobb kihívás az előfizetői szakasz kiépítése, különösen az előfizető lakásán belül. A hálózat beruházójának célja, hogy a lehető legkisebb kezdeti beruházással, az esetlegesen már meglévő infrastruktúrája mellé, vagy más infrastruktúrájára (pl. közös oszlopsor) az előfizetői számmal térben és időben a lehető legszorosabb arányban épüljön ki a hálózat. Ezzel biztosítva azt, hogy a kiépítésre kerülő hálózati kapacitás mindig csak a szükséges mértékű legyen és a beruházást csak a legszükségesebb túlkapacitás terhelje. Erre akkor van lehetőség, ha az ajánlott megoldásban kínált eszközöket speciális az FTTH környezetre tervezték. Az általunk javasolt megoldások minden esetben ilyen eszközöket tartalmaznak, amiket a világ legnagyobb FTTH eszköz gyártói terveztek és állítanak elő.